Hội thảo triển khai đề tài Hợp tác quốc tế giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung và Đại học Kyushu, Nhật

Ngày đăng: 11/06/2024 | 00:06

Ngày 11/6/2024, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) kết hợp với Đại học Kyushu đã tổ chức hội thảo triển khai đề tài hợp tác quốc tế với chủ đề về đa dạng quần xã côn trùng trong các nhà gỗ miền núi ở Việt Nam và Nhật Bản.

Tham gia hội nghị phía Đại học Kyushu có Giáo sư Toshiya Hirowatari, Tiến sĩ Toshiharu Mita, các nhà nghiên cứu, và sinh viên từ Khoa Nông nghiệp, chuyên ngành về phân loại côn trùng học. Phía Đại học Kyushu đã trình bày 2 báo cáo liên quan đến nội dung hợp tác nghiên cứu hợp tác giữa hai đơn vị:

  1. Traditional Japanese Wooden House and Insect community: Conservation perspective.
  2. Two New Vietnamese Species Close to Japanese Species of the Ant Genus Carebara.

Về phía Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung, PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Viện trưởng đã trình bày các kinh nghiệm nghiên cứu về đa dạng sinh học, và đa dạng côn trùng ở Việt Nam. Đồng thời, PGS.TS. Phạm Hồng Thái cũng trình bày nghiên cứu về các loài ve sầu, là đối tượng nghiên cứu chính trong quá trình nghiên cứu của mình.

Phần cuối hội thảo, các đại biểu tham dự đã có những trao đổi về khả năng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung và Đại học Kyushu về đa dạng côn trùng trong tương lai.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69