Cơ cấu - Tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN
 
Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Thái
Điện thoại: 02343.599.739
 
Phó Viện trưởng: ThS. Hoàng Ngọc Lin
Điện thoại: 02343.628.360
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Tổ Hành chính
2. Trung tâm Sinh học Miền Trung
3. Trung tâm Hóa học và Môi trường Miền Trung
4. Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Miền Trung
5. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng trị
6. Trung tâm Sinh học phân tử Nghĩa Đô
7. Trung tâm Trưng bày các sản phẩm KH&CN
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top