Tổ Hành chính

  • Phụ trách: ThS. Trần Thị Thiên An, ĐT: 02343.548.435, Email: tttan@misr.vast.vn 
  • Phụ trách kế toán: CN. Phạm Văn Tấn, ĐT: 02343.627.170, Email: pvtan@misr.vast.vn
  • Văn thư: CN. Trần Thị Bích Ngọc, ĐT: 02343.523.339, Email: vanthu@misr.vast.vn
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top