Trung tâm Sinh học Miền Trung

Phụ trách Trung tâm: TS.NCVC. Tôn Thất Hữu Đạt
 
Các thành viên khác
TS. NCVC. Trương Thị Cát Tường
PGS.TS.NCVCC. Phạm Hồng Thái
ThS. NCVC. Vũ Thị Thanh Tâm
KS. Phùng Thị Thùy Oanh
CN. Nguyễn Thị Thu Thảo
CN. Trần Thị Thoa
 
Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng
 • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung
 
Nhiệm vụ
 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực liên quan
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới và tin sinh học trong các nghiên cứu đa dạng di truyền và các lĩnh vực liên quan
 • Tham gia nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và tổ chức trưng bày các mẫu vật và sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực liên quan
 • Tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Tham gia hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung giao

 

 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top
 • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69