Tin tức

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam làm việc xúc tiến các Chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung
Sáng ngày 24/4/2023, tại Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã có buổi làm việc đánh giá kết quả 02 năm (2021-2023) về hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2021-2025.
04/05/2023 00:05
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69