Trung tâm Sinh học phân tử Nghĩa Đô

Phụ trách Trung tâm: TS. Trần Thị Hồng
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
ĐT: 02437.918.203
Email: tthong@misr.vast.vn 

Thành viên:
1. PGS.TS. Phạm Việt Cường - Cố vấn
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc - Chuyên gia
3. Ths Trần Thị Kim Dung

Nguyên cán bộ:
TS. Nguyễn Hoàng Dương

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
Chức năng: 
Nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ sinh học phân tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung
 
Nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ trong lĩnh vực sinh học phân tử và các lĩnh vực liên quan
 • Triển khai ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu sinh học phân tử và các lĩnh vực liên quan vào thực tiễn
 • Tham gia sưu tầm, lưu giữ và tổ chức trưng bày, triển lãm các mẫu vật và sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực liên quan
 • Tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Tham gia hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung giao

Các đề tài tham gia và chủ trì 
Đề tài chủ trì 
 1. Đề tài cấp Quốc gia ĐTĐL.CN-01/19: Nghiên cứu tích hợp công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng từ phụ phẩm chế biến sắn kết hợp nano silic phục vụ canh tác sắn bền vững tại Việt Nam. Thời gian thực hiện: 2019-2022
 2. Đề tài cấp Nhà nước TN3/C10: “Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học POLYFA-TN3 góp phần cải tạo đất cho vùng Tây Nguyên”.
 3. Đề tài cấp VAST (2017-2018): “Nghiên cứu phát triển cây dược liệu mới Vernonia Amygdalina (cây lá đắng) tại tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng ứng dụng”.

 

Đề tài tham gia:
 1. Đề tài cấp Nhà nước KC.04.19/11-15: “ Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp dạng giả virus(VLP) để sản xuất vắc xin lở mồm long móng (LMLM) type O”.
 2. Đề tài cấp VAST.SXTN.04/15-16: “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học chitosan để phòng trừ bệnh và tăng năng suất cây hồ tiêu”.
 3. Đề tài cấp Nhà nước KC (thuộc Đề án Metagenomics 2015-2017): “Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật liên kết hải miên tại biển miền Trung Việt Nam nhằm phát hiện và sàng lọc các chất hoạt tính sinh học mới”.

 

Đào tạo Đại học và Sau đại học
 • Cán bộ của Phòng tham gia giảng dạy thỉnh giảng tại ĐH USTH, Học viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Đại học Mở, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật, ...
 • Đã và đang hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp: 12 khóa luận TN
 • Đã và đang hướng dẫn học viên cao học thực hiện khóa luận: 04 CH
 • Đã và đang hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án tiến sỹ: 04 NCS

Các công trình công bố:
 1. Nguyễn thị Kim Cúc, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Thúy Hoài, Phạm Việt Cường (2014). Phân lập vi sinh vật đối kháng một số nguồn bệnh nấm thực vật và đánh giá hoạt tính của chúng in vitro và in vivo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(4), 419-430.
 2. Nguyễn thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Việt Cường (2014). Đánh giá hoạt tính đối kháng vi khuẩn của phức hệ Nano chitosan tinh dầu nghệ và nano bạc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(2), 179-186.
 3. Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Phạm Việt Cường (2014) Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt nano chitosan lên hoạt tính đối kháng một số chủng vi sinh vật. Tạp chí Công nghệ sinh học 12(1), 157-163.
 4. Nguyen Thi Kim Cuc, Tran Thi Kim Dung, Pham Viet Cuong (2014) Assessment of  antifungal activity of turmeric essentical oil-loaded chitosan nanoparticles. Journal of chemical, Biological and physical sciences 4(3), 2347-2356.
 5. Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Mai Anh, Phạm Việt Cường (2015) Sử dụng probiotics trong nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Số 3+4:178-185.
 6. Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường (2015). Screening, identification and bioactive properties of Bacillus spp. isolated from shrimp ponds of Quang Tri province. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53(4):397-406.
 7. Ton That Huu Dat, Nguyen Thi Kim Cuc and Pham Viet Cuong (2015) Optimization of indole-3-acetic acid production by Bacillus subtilis TIB6 using response surface methodology. Inter J Development Res, 5(4):4036-4042.
 8. Ton That Huu Dat, Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc, Nguyen Phuong Hoa, Vu Thi Thanh Tam (2015) Assessment of metal ion tolerant capacity of IAA producing bacteria isolated from Tay Nguyen soil samples. Tạp chí Hóa học 53(2e):172-177
 9. Nguyen Phuong Hoa, Nguyen Hoang Duong, Vu Thi Thu Huyen, Le Thi Hong Minh, Nguyen Thi Kim Cuc, Ton That Huu Dat, Le Van Phan, Pham Viet Cuong (2015) Variation in genetic structure of the genes coding for envelope protein of Vietnamese foot and mouth disease viruses. Tạp chí Hóa học 53(2e): 178-182
 10. Pham Thi Thuy Hoai, Nguyen Thi Kim Cuc, Tran Thi Hong, Ton That Huu Dat, Pham Viet Cuong (2015) Biological characterization and phosphate-solubilizing activity of bacteria isolated from Tay Nguyen soils. Tạp chí Hóa học 53(2e): 183-187
 11. Vu Thi Quyen, Le Thi Hong Minh, Vu Van Nam, Le Cong Vinh, Nguyen Mai Anh, Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc, Doan Thi Mai Huong, Brian T.Murphy, Pham Van Cuong, Chau Van Minh (2015) Biological characteristics of Streptomyces spp. isolated from marine sediments of Van Phong bay and antimicrobial activity of crude extracts of some isolates. Tạp chí Hóa học 53(2e): 188-192.
 12. Vũ Thị Thu Huyền, Lê Hồng Minh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Mai Anh, Lê Thanh Hòa, Phạm Việt Cường (2015) Tạo adenovirus tái tổ hợp mang đoạn gen chIL-6. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53(2): 147-156
 13. Pham Viet Cuong, Ton That Huu Dat, Tran Thi Kim Dzung, Nguyen Thị Kim Cuc (2015) Assessment of  biodiversity of marine sponge Amphius huxleyi associated microorganisms by 16S rRNA analysis. BC Hội nghị KH, viện HLKH & CN VN. Hà Nội 7/10/2015
 14. Ton That Huu Dat, Nguyen Thị Kim Cuc, Tran Thi Hong and Pham Viet Cuong (2015) Isolation and identification of bioflocculant producing bacteria from soil samples of Tay Nguyen, Vietnam. International J  Development Res 5 (06): 4628-4634.
 15. Le Thi Hong Minh, Vu Thi Quyen,Vu Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong, Phi Thi Dao, Le Cong Vinh, Doan Thi Mai Huong, Pham Van Cuong (2015) Identification and antimicrobial activity of micromonospora strains isolated from Co To island’s sedements. Tạp chí Hóa học 53(5) 541-546
 16. Nguyen Hoang Duong, Chi-Ning Chuang, Nguyen Phuong Hoa, Tran Thi Kim Dzung, Le Thi Hong Minh, Nguyen Mai Anh, Nguyen Thi Kim Cuc, Le Thu Ha ,Pham Viet Cuong, Ting-Wang Fang (2016). Expression and purification capsid proteins VP0, VP1 and VP3 of foot and mouth disease virus type O in Escherichia coli. Vietnam Journal of Biology, 54(5), 597-606.
 17. Nguyen Hoang Duong, Pham Viet Cuong, Nguyen Thi Kim Cuc, Nanhai G Chen, Aladar A Szalay (2015). Functions of gut bacteria in cancer treatment using oncolytic vaccinia virus GLV-1h68. Vietnam Journal of Science and Technology 53(6), 771-779.
 18. Nguyen Phuong Hoa, Nguyen Hoang Duong, Tran Thi Kim Dzung, Le Thi Hong Minh, Vu Thi Thu Huyen, Nguyen Mai Anh, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong. Expression and purification of envelop capsid proteins of foot and mouth disease virus type O isolated in Vietnam in baculovirus system for making virus-like particle. (2016) International Journal of Development Research. 6(1): 6447-6452.
 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top