Tin hoạt động chung

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam làm việc xúc tiến các Chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung
Sáng ngày 24/4/2023, tại Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã có buổi làm việc đánh giá kết quả 02 năm (2021-2023) về hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2021-2025.
04/05/2023 00:05
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình làm việc với Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung
Ngày 13/2/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung.
14/02/2023 00:02
Hợp tác chiến lược giữa VNF và MISR vì một ngành nông nghiệp bền vững
Mọi hành trình đều có điểm khởi đầu và ngày 18/03/2022 đánh dấu một hành trình mới giữa VNF và Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR)
14/08/2022 00:08
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top