Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình làm việc với Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung

Ngày đăng: 14/02/2023 | 00:02

         Ngày 13/2/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung.

          Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo một số phòng và đơn vị trực thuộc Sở; về phía Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung có đồng chí Phạm Hồng Thái - Viện trưởng và đại diện lãnh đạo, chuyên viên của các phòng liên quan của Viện.

        Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan đã đánh giá khái quát một số kết quả nổi bật của Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung đã thực hiện được thông qua việc tổ chức triển khai nhiệm vụ KH&CN trong thời gian qua. Với mục tiêu tăng cường phối hợp nghiên cứu, chuyển giao các kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Bình theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai cơ quan, đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và đồng chí Phạm Hồng Thái - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2023-2025 giữa hai cơ quan.

          Nội dung hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2023-2025 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình và Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung gồm: Về phía Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh Quảng Bình; Nghiên cứu, tư vấn phát triển và khai thác các tiềm năng các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường đặc trưng của tỉnh Quảng Bình, tạo cơ sở khoa học và cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng các định hướng, quy hoạch, chiến lược phát triển các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh; Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung cung cấp cở sở dữ liệu về chuyên gia và hỗ trợ chuyên gia để tham gia các Hội đồng tư vấn chuyên ngành giúp Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ.

          Về phía Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để nắm bắt các như cầu thực tế của các địa phương của tỉnh Quảng Bình cũng như giới thiệu các kết quả nghiên cứu của Viện đến các đơn vị có nhu cầu nhằm hỗ trợ chuyển giao đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Trên cơ sở các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện và yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt thực hiện; tham mưu UBND tỉnh xem xét đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt thực hiện nhiệm vụ cấp nhà nước, cấp bộ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

Nguồn: https://skhcn.quangbinh.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/442131382675204752/1676278010144

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top