Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam làm việc xúc tiến các Chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung

Ngày đăng: 04/05/2023 | 00:05

         Sáng ngày 24/4/2023, tại Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam đã có buổi làm việc đánh giá kết quả 02 năm (2021-2023) về hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2021-2025.

       Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung có PGS.TS. Phạm Hồng Thái - Viện trưởng, Nghiên cứu viên cao cấp cùng đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị và cán bộ của Viện.

          Về phía Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam có Ông Nguyễn Phi Thạnh - Giám đốc Sở; Bà Phan Thị Á Kim - Phó Giám đốc Sở cùng lãnh đạo và cán bộ phòng Quản lý công nghệ, phòng Quản lý khoa học.

          Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai cơ quan đã đánh giá khái quát một số kết quả Hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung tại tỉnh Quảng Nam, qua đó phát huy kết quả đạt được nhằm tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

          Kết luận buổi làm việc, hai bên thống nhất ngoài các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, Viện sẽ tổng hợp và thông tin các kết quả nghiên cứu của Viện để có thể chuyển giao ứng dụng phục vụ phát triển KT-XH tại Quảng Nam. Qua đó Sở sẽ phối hợp hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề xuất chuyển giao ứng dụng kết quả, phát triển sản xuất theo các cơ chế hỗ trợ sản xuất của tỉnh Quảng Nam.  

Hình: Hai bên trao đổi, đánh giá khái quát một số kết quả Hợp tác

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top