Thông báo số 64a/TB-HVKHCN về việc thu học phí, các khoản phí bổ sung năm 2019-2020 đối với học viên cao học

Ngày đăng: 20/09/2019 | 00:09

Ngày 19/3/2019 Học viện Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 64a/TB-HVKHCN về việc thu học phí, các khoản phí bổ sung năm 2019-2020 đối với học viên cao học như sau:

Toàn văn thông báo tải về tại đây

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top