Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Ngày đăng: 02/01/2024 | 00:01
Phụ trách trung tâm: TS.NCVC. Phạm Thị Thúy Hoài
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị
Email: ptthoai@misr.vast.vn 

Các thành viên khác
TS. Lê Tuấn Anh
CN. Lê Tuấn Anh

Nguyên cán bộ:
TS. Trần Thị Hân
 
Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm
Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Trung

Nhiệm vụ:
 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung
 • Triển khai ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ
 • Tham gia sưu tầm, lưu giữ và tổ chức trưng bày, triển lãm các mẫu vật và sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực liên quan
 • Tham gia thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Tham gia hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực liên quan
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Miền Trung giao.
 
Các đề tài tham gia và chủ trì
Đề tài chủ trì
 1. Nghiên cứu sản xuất và sửu dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao năng suất cây tiêu ở Quảng Trị. Đề tài cấp bộ (Viện hàn lâm KHCNVN). 2012-2013.
 2. Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học chitosan để phòng trừ bệnh và tăng năng suất cây hồ tiêu. Đề tài cấp bộ (Viện hàn lâm KHCNVN). 2015-2016
 3. Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Trị Đề tài cấp bộ (Viện hàn lâm KHCNVN). 2015-2016
 4. Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau vườn nhà và mô hình trồng rau có hệ thống tưới nước tự động. Dự án cấp tỉnh(Dự án BCC tỉnh Quảng Trị). 2013.
 5. Nghiên cứu di thực rong sụn trồng xem trong hồ nuôi tôm tỉnh Quảng Trị (để nhân rộng). Đề tài cấp tỉnh. 2014
 6. Xây dựng và thực hiện mô hình cải tạo đất cho sản xuất rau an toàn. Dự án cấp tỉnh (Dự án 3EM  tỉnh Đắk Nông). 2015

 

Đề tài tham gia
 1. Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học POLYFA-TN3 để cải tạo đất cho vùng Tây Nguyên. Đề tài cấp Nhà nước. 2014-2015.
 2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất và qui trình sử dụng chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Neo-Polymic phù hợp tại Quảng Trị”. Đề tài cấp bộ (Viện hàn lâm KHCNVN). 2013-2014.

 

Đề tài cấp cơ sở
 1. Nghiên cứu di thực giống rong Sụn (Kappaphycus alvarezii) (Doty) Doty từ Ninh Thuận về trồng tại vùng ven bờ tỉnh Quảng Trị và bước đầu trồng thử nghiệm trong hồ nuôi tôm. 2012
 2. Nghiên cứu thăm dò sản lượng tự nhiên, giá trị sử dụng và đề xuất một số biện pháp thu hái bền vững nhằm bảo tồn nguồn lợi nấm tràm Tylopylus felleus (Bull.) P.Karst tại Quảng Trị. 2013
 3. Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây Rau sứng bằng kỹ thuật giâm hom, phục vụ bảo tồn và phát triển nguồn thực phẩm có giá trị kinh tế tại tỉnh Quảng Trị. 2014.
 4. Bước đầu nghiên cứu trồng thử nghiệm loài Dưa trời (Trichosanthes cucumerina L.) di nhập từ huyện Nho Quan, Ninh Bình vào huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
 5. Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Đinh Lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) tại vùng cát nội đồng thuộc xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 2015.
 6. Ảnh hưởng của phương pháp bảo quản đến tỷ lệ nảy mầm và năng suất cây thu được của hạt Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) tại Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 2016.

Các hoạt động triển khai

 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top
 • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69