Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Ngày đăng: 07/06/2023 | 00:06

Chiều ngày 02/06/2023, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (Viện NCKHMT) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Hồng Thái, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; ông Hoàng Ngọc Lin, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, ông Hoàng Ngọc Lin, Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện NCKHMT được giao thực hiện 19 đề tài, dự án, nhiệm vụ các cấp, cụ thể: 01 đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình 562; 01 đề tài thuộc Quỹ phát triển KHCN Quốc gia Nafosted; 12 đề tài cấp VAST (trong đó, 01 nhiệm vụ Chủ tịch giao; 03 nhiệm vụ Hợp tác quốc tế với Lào, Belarus và Hàn quốc; 01 đề tài thuộc hướng ưu tiên; 02 đề tài hợp tác với địa phương; 02 nhiệm vụ Nghiên cứu viên cao cấp; 02 đề tài cơ sở chọn lọc; và 01 đề tài hỗ trợ cho cán bộ trẻ); 04 đề tài, dự án cấp Tỉnh (trong đó có 02 đề tài đang trong quá trình thẩm định tài chính); và 01 hợp đồng KHCN với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường, CHLB Đức. Đã công bố 12 công trình, trong đó 08 bài báo trên tạp chí trong danh mục đánh giá quốc tế (SCIE, Scopus, hoặc SCImago); 02 bài báo trên tạp chí quốc tế có mã số ISSN; 02 bài báo VAST 2.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2023 và Kế hoạch năm 2024, Viện NCKHMT sẽ mở mới các đề tài, nhiệm vụ KHCN, cụ thể: 01 dự án hợp tác với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 01 đề tài hợp tác với UBND tỉnh Quảng Nam  và 01 đề tài thuộc Quỹ phát triển KHCN Quốc gia Nafosted. Tiếp tục thực hiện dự án “Duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Trị’’ và dự án “Đầu tư trang thiết bị phòng họp Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung” theo Quyết định đã được phê duyệt. Đồng thời xây dựng và trình phê duyệt các dự án sửa chữa, duy tu bảo trì tại Viện.

Về công tác đào tạo, dự kiến sẽ có 01 Tiến sĩ được bảo vệ thành công vào cuối năm 2023. Bên cạnh đó, năm 2024 Viện NCKHMT Tổ chức Hội thảo khoa học khu vực duyên hải miền Trung; đồng thời đẩy mạnh hoạt động Trưng bày, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về lịch sử tự nhiên và giáo dục cộng đồng góp phần nâng cao ý thực bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Về Công tác hợp tác quốc tế, tiếp tục thực hiện dự án hợp tác quốc tế với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), CHLB Đức và dự kiến đón 02 đoàn khách Quốc tế đến thăm và làm việc với Viện, gồm: Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin), Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ.

Thay mặt lãnh đạo Viện NCKHMT, PGS. TS. Phạm Hồng Thái, Viện trưởng, gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Phòng Quản lý tổng hợp đã giúp đỡ, tạo điều kiện để Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đạt được những thành tựu quan trọng.

Theo Trương Thị Cát Tường, VNMN, MISR

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69