Công bố khoa học năm 2020

Ngày đăng: 18/03/2021 | 00:03
TẠP CHÍ THUỘC DANH MỤC ISI

 1. Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Phan Diem Tran, Nguyen Tan Khanh, Nguyen Dinh Luyen, Quan V. Vo, Dang Ung Van, Pham Cam Nam and Duong Tuan Quang. A coumarin derivative-Cu2+ complex-based fluorescent chemosensor for detection of biothiols. RSC Advance (2020), ,10(60), 36265-36274.
 2. Chao Nguyen Van, Lijun Zhang, Tam Vu Thi Thanh, Hung Pham Hoang Son, Tuan Tran Ngoc, Qi Huang, Rui Zhou. Association between the Phenotypes and Genotypes of Antimicrobial Resistance in Haemophilus parasuis Isolates from Swine in Quang Binh and Thua Thien Hue Provinces. Engineering (2020), 6(1), 40-48.
 3. Nhan Trong Le, Duc Viet Ho, Tuan Quoc Doan, Anh Tuan Le, Ain Raal, Donatella Usai, Giuseppina Sanna, Antonio Carta, Paola Rappelli, Nicia Diaz, Piero Cappuccinelli, Stefania Zanetti, Hoai Thi Nguyen and Matthew Gavino Donadu. Biological activities of essential oils from leaves of Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum and Limnocitrus littoralis (Miq.) Swingle. Antibiotics (2020), 9(4), 001-012.
 4. Miso Kim, Eun Hye Kim, Thi Hai Yen Pham, Tuan Anh Hoang Le, Thi Phuong Do, Thi Nga Nguyen, Thi Cuc Nguyen, Ha Phuong Trieu, Thi Thao Do & Young-Pil Kim. Colorimetric Determination of Singlet Oxygen Scavengers Using a Protein Photosensitizer. BioChip Journal (2020), 14, 148 –157.
 5. Truong Thi Cat Tuong, Hiroshi Tani, Xiufeng Wang, Nguyen Quang Thang, Ha Manh Bui. Combination of SAR Polarimetric Parameters for Estimating Tropical Forest Aboveground Biomass. Polish Journal of Environmental Studies (2020), 29(5), 3353-3365.
 6. Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Nguyen Chi Bao, Quan V Vo, Nguyen Duc Cuong, Tran Vinh Thien, Nguyen Thi Ai Nhung, Dang Ung Van, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang. Coumarin-based dual chemosensor for colorimetric and fluorescent detection of Cu2+ in water media. ACS Omega(2020), 5(33), 21241–21249.
 7. Le Ba Vinh, Nguyen Thi Minh Nguyet, Liu Ye, Gao Dan, Nguyen Viet Phong, Hoang Le Tuan Anh, Young Ho Kim, Jong Seong Kang, Seo Young Yang and Inkyu Hwang. Enhancement of an In Vivo Anti-Inflammatory Activity of Oleanolic Acid through Glycosylation Occurring Naturally in Stauntonia hexaphylla. Molecules (2020), 25(16), 1-11.
 8. Le Ba Vinh, Nguyen Viet Phong, Irshad Ali, Gao Dan, Young Sang Koh, Hoang Le Tuan Anh, Do Thi Van Anh, Seo Young Yang & Young Ho Kim. Identification of potential anti-inflammatory and melanoma cytotoxic compounds from Aegiceras corniculatum. Medicinal Chemistry Research (2020), 29, 2020–2027.
 9. Nhan Trong Le, Duc Viet Ho, Tuan Quoc Doan, Anh Tuan Le, Ain Raal, Donatella Usai, SilviaMadeddu, Mauro Marchetti, Marianna Usai, Paola Rappelli, Nicia Diaz, Stefania Zanetti, Hoai Thi Nguyen, Piero Cappuccinelli and Matthew Gavino Donadu. Plants (2020), 9(4), 001-014.
 10. Christopher H. Dietrich, Huong T.T. Nguyen, Hong Pham Thai. New genera, new species and new records of leafhoppers (Hemiptera: Cicadellidae) from Vietnam. Zootaxa (2020), 4877(2), 241-273.
 11. Matthew Gavino Donadu, Nhan Trong Le, Duc Viet Ho, Tuan Quoc Doan, Anh Tuan Le, Ain Raal, Marianna Usai, Mauro Marchetti, Giuseppina Sanna, Silvia Madeddu, Paola Rappelli, Nicia Diaz, Paola Molicotti, Antonio Carta, Sandra Piras, Donatella Usai, Hoai Thi Nguyen, Piero Cappuccinelli, Stefania Zanetti. Phytochemical compositions and biological activities of essential oils from the leaves, rhizomes and whole plant of Hornstedtia bella Skornick. Antibiotics (2020), 9(6), 001-016.
 12. Ty Viet Pham, Thang Quoc Le, Anh Tuan Le, Hung Quoc Vo, Duc Viet Ho. Phytochemical Constituents of Annona reticulata and their Cytotoxic Activity. Letters in Organic Chemistry (2020), 17(3), 206-210.
 13. Pham Thi Thu Thao, Binh Thuc Tran, Nguyen Minh Thong, Duong Tuan Quang, Nguyen Khoa Hien, Minh Tho Nguyen, and Pham Cam Nam. Substituent Effects on the N–H Bond Dissociation Enthalpies, Ionization Energies, Acidities, and Radical Scavenging Behavior of 3,7-Disubstituted Phenoxazines and 3,7-Disubstituted Phenothiazines. ACS Omega (2020), 5(42), 27572–27581.
 14. Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Thi Hoa, Quan V Vo. Theoretical Study on the Antioxidant Activity of Natural Depsidones. ACS Omega (2020), 5(14), 7895–7902.
 15. Duc Viet Ho, Hanh Nhu Thi Hoang, Hung Quoc Vo, Khan Viet Nguyen, Ty Viet Pham, Anh Tuan Le, Kiem Van Phan, Hien Minh Nguyen, Hiroyuki Morita, Hoai Thi Nguyen. Three new steroidal sapogenins from Aspidistra letreae plants and their cytotoxic activities. Journal of Natural Medicines (2020), 74(3), 591-598.


TẠP CHÍ THUỘC DANH MỤC SCOPUS

 1. VD Cao, LX Nong, VH Nguyen, TV Tran, HT Vu, Nguyen Khoa Hien, ST Do. Degradation of ciprofloxacin antibiotic under visible light by BIVO4 photocatlyst. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISSN:1757-8981, 1757-899X (2020), 736(062004), 1-6.
 2. Cat Tuong TT, Tani Hiroshi, Xiufeng Wang, Van-Manh Pham. Estimating Aboveground Biomass of Bamboo and Mixed Bamboo Forest in Thua Thien-Hue Province, Viet NAM Using PALSAR-2 and Landsat Oli Data. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, Print ISSN: 1574-0846, Online ISSN:  1682-1750 (2019), XLII-4(W20), 11-19.
 3. Tran Thi Hong,  Ton That Huu Dat,  Nguyen Phuong Hoa,  Tran Thi Kim Dung, Vu Thi Thu Huyen, Le Minh Bui, Nguyen Thi Kim Cuc,  Pham Viet Cuong. Expression and characterization of a new serine protease inhibitory protein in Escherichia coli. Biomedical Research and Therapy, ISSN: 2198-4093 (2020), 7(20), 3633-3644.
 4. Phu Q. D. Nguyen, Hoai T. Nguyen, Linh T. K. Nguyen, Hung Q. Vo, Anh T. Le, Thao T. Do, Duc V. Ho. In Vitro Cytotoxic Activity of Constituents of the Aerial Parts of Glycosmis parviflora. Tropical Journal of Natural Product Research, ISSN 2616-0692 (2020), 4(10), 703-707.
 5. Ngoc Thuy Trang Le, Yen Nhi Nguyen Thi, Bac Ly Pham Thi, Ngoc Lin Hoang, Cuu Khoa Nguyen, Dai Hai Nguyen. Nanoliposomes as an efficient drug carrier system for paclitaxel delivery. IFMBE Proceedings, ISSN: 1680-0737 (2019), 69, 193-196.
 6. Thi Binh Minh Hoang, Thi Giao Chau Trinh, Michael Zschiesche, Trong Cuong Cung, Viet Cuong Pham. Preliminary calculation of the potential solar power from the second-floor+ houses in Hung Vuong Street, Hue city, Vietnam. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN:1755-1315 (2020), 505, 012-015.


CÁC TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

 1. Ton That Huu Dat, Phung Thi Thuy Oanh, Vu Thi Thanh Tam, Hoang Le Tuan Anh. Antimicrobial and antioxidant activity of bacterial endophytes isolated from leaves of the mangrove plant Rhizophora stylosa. Academia Journal of Biology, ISSN: 2615-9023 (2019), 41(4), 91-99.
 2. Trịnh Thị Giao Châu, Hoàng Thị Bình Minh, Hoàng Ngọc Lin. Đánh giá sự thay đổi đường bờ biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị trước và sau khi xây dựng kè bờ nam sông Bến Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển (2019), 19(4), 479-487.
 3. Le Canh Viet Cuong, Ton That Huu Dat, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Thi Cuc,  Duong Thi Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh. The anti-microbial activities of secosteroids isolated from  Physalis angulata. Vietnam Journal of Chemistry, Online ISSN: 2572-8288 Print ISSN: 2525-2321 (2020), 58(3), 321-326.
 4. Duc Viet Ho, Hanh Nhu Thi Hoang , Khue Minh Vo, Anh Tuan Le, Hoai Thi Nguyen. Chemical Constituents and Cytotoxicity of Aspidistra letreae. Hue University Journal of Science: Natural Science; ISSN 1859–1388 (2020), 129(1B), 31-39.
 5. Hà Thị Huyền, Lê Tuấn Anh, Vũ Tiến Chính, Trần Thị Thanh Huyền, Trần Thị Linh Chi. Đa dạng họ Gừng (Zingiberaceae) ở Khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam - Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ 4 (2020), 110-116.
 6. Phạm Thị Thúy Hoài, Trần Thị Hân, Lê Tuấn Anh. Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát triển của hai giống tỏi tía Ba Đồn và tỏi Lý Sơn vụ Đông Xuân 2018 – 2019 tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đặc san Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, ISSN 1859-4212 (2020), 1, 54-59.
 7. Hoàng Xuân Huyền Trang, Võ Quốc Hùng, Đoàn Quốc Tuấn, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoài. Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây lan huệ mạng (Hippeastrum reticulatum (L’Hér.). Tạp chí Dược học, ISSN 0866-7861 (2020), 3(527), 54-58.
 8. Phùng Thị Thùy Oanh, Hoàng Lê Tuấn Anh, Tôn Thất Hữu Đạt. Phân lập một số chủng vi khuẩn có hoạt tính kháng sinh và ức chế enzyme xanhthine oxidase từ đất rừng ngập mặn Gio Linh, Quảng Trị. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2020, ISBN: 978-604-974-562-1 (2020), 358-363.
 9. Lê Tuấn Anh, Vũ Tiến Chính, Trần Thị Thanh Huyền. Tính đa dạng thành phần loài và giá trị sử dụng thực vật bậc cao có mạch ở Khu bảo tồn Sao La, tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam - Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ 4 (2020), 515-521.
 10. Le Thi Lan Anh, Ho Thi Huong, Ngo Thi Thuy Linh, Ton That Huu Dat, Le Thi Bich Thuy, Nguyen Duc Thanh. Tissue culture of Huperzia serrata by the shoot tip culture technique. CASEAN-6 Proceedings, ISBN: 978-604-913-088-5 (2019), 197-203.


SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: “Nucleotit được phân lập mã hóa protein ức chế serin proteaza PI-QT2 và quy trình sản xuất protein này. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Thị Thu Huyền, Phạm Việt Cường, Trần Thị Hồng, Lê Thị Hồng Minh, Tôn Thất Hữu ĐạtNguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Mai Anh. Số bằng: 2477. Ngày cấp: 02/10/2020. Cơ quan cấp: Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top