Hội thảo bàn tròn lần thứ hai về chính sách phát triển hạ tầng cây xanh – mặt nước

Ngày đăng: 29/09/2023 | 00:09

Ngày 21/9/2023, Dự án GreenCityLabHuế đã tổ chức hội thảo bàn tròn chính sách lần thứ hai về phát triển hạ tầng cây xanh – mặt nước. Mục tiêu của Hội thảo là trao đổi chuyên môn sâu với các đại diện của các sở ban ngành, các cơ quan chuyên môn liên quan đến hạ tầng cây xanh – mặt nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo là dịp để dự án GreenCityLabHuế cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất với các nhà quản lý và làm chính sách về hạ tầng cây xanh – mặt nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế. ThS. Fabian Stolpe đã trình bày các cập nhật tiến độ của dự án và các hoạt động của dự án trong thời gian tới. ThS. Luca Henry Sumfleth đã cập nhật các kết quả chính về mô hình hoá tác động của các giải pháp cây xanh – mặt nước tại Huế. Sau đó, TS. Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế trình bày lại 3 chính sách quan trọng nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu.

Vào phần thảo luận chính, người tham gia ngồi theo nhóm để thảo luận và ghi chép các ý kiến lên các thẻ màu đã được bố trí sẵn trên bàn. Sau phần thảo luận nhóm, các nhóm cử đại diện lên trình bày lại các thảo luận của nhóm để chia sẻ với các nhóm khác. Sau đó, các nhóm tham gia thảo luận chung để lựa chọn ra những rào cản/thách thức cấp thiết nhất đối với vấn đề phát triển hạ tầng cây xanh – mặt nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo Bàn tròn chính sách phát triển hạ tầng cây xanh – mặt nước ở Huế thống nhất 5 rào cản quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển hạ tầng cây xanh – mặt nước, gồm Chính sách, Lựa chọn loại cây, Tối đa Quỹ đất, Chuyển đổi số và Nghiên cứu Yếu tố Lịch sử. Đặc biệt, Hội thảo thống nhất cao là Chính sách phát triển hạ tầng cây xanh – mặt nước cần được thúc đẩy và hoàn thiện để theo kịp với nhu cầu phát triển theo hướng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang hướng đến.

Dự án GreenCityLabHuế chân thành cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của các Sở, ban ngành tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự tham gia và đóng góp ý kiến chuyên môn của quý đơn vị đã đóng góp cho thành công của Hội thảo và giúp dự án GreenCityLabHuế định hình được các hoạt động tiếp theo để đạt được mục tiêu mà dự án đặt ra.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Nguồn: Hoàng Thị Bình Minh, VNMN, MISR

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69