Hợp tác chiến lược giữa VNF và MISR vì một ngành nông nghiệp bền vững

Ngày đăng: 14/08/2022 | 00:08

Mọi hành trình đều có điểm khởi đầu và ngày 18/03/2022 đánh dấu một hành trình mới giữa VNF và Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) thông qua ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP/ SẢN PHẨM TỪ CÁC CHẾ PHẨM ĐẠM TÔM, CHITOSAN VÀ ASTAXANTHIN TỪ NGUỒN PHỤ PHẨM TÔM.

Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR) trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chuyên nghiên cứu cơ bản và phát triển ứng dụng vào đa lĩnh vực từ nông lâm nghiệp, môi trường, đến công nghệ hóa học, công nghệ sinh học. Đặc biệt, Viện đã có nhiều nghiên cứu về ứng dụng Chitosan trong phòng trừ một số bệnh hại chính và tăng năng suất cây hồ tiêu, bảo quản nông sản, xử lý nước…

Từ những thành công ban đầu về nắm giữ nguồn nguyên liệu và dây chuyền sản xuất quy mô lớn, VNF đẩy mạnh phát triển ứng dụng để tăng giá trị sản phẩm. Việc hợp tác với MISR là một trong những chiến lược quan trọng nhằm phát huy những ưu thế và tiềm năng của mỗi bên. Trước mắt, tập trung phát triển giải pháp cho những vấn đề cấp thiết trong trồng trọt và chăn nuôi; sau đó mở rộng sang xử lý môi trường và nhiều ngành khác.

Tăng trưởng bền vững đòi hỏi việc phát triển công nghệ & giải pháp ứng dụng phải gắn liền với thân thiện sinh học, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường. Sự hợp tác giữa VNF và MISR nhằm hiện thực hóa những mục đích nêu trên, từ đó mang lại giá trị bền vững cho nhiều ngành nông công nghiệp ở Việt Nam. Và xa hơn nữa, mang Trí Tuệ Việt đi chinh phục thế giới.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top