Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Ngày đăng: 27/03/2020 | 00:03

Quyết định số 96/QĐ-VNCKHMT ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Có thể tải file tại đây.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top