Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến Sĩ 1 năm 2018

Ngày đăng: 20/09/2019 | 00:09
Theo thông báo số 398/TB-HVKHCN và 399/TB-HVKHCN ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện KHCN thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2018.
 
Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung là đầu mối tuyển sinh và đào tạo của Học viện KHCN tại khu vực miền Trung. Các bạn có thể đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Học viện KHCN tại khu vực miền trung tại Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung.
 
Các thông tin liên quan đến đào tạo, tuyển sinh tại Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung có thể liên lạc với bộ phận phụ trách thông tin tuyển sinh của Viện:
 
ThS. Trịnh Thị Giao Châu; Email: giaochaumisr@gmail.com; DĐ: 01202696864
 
ThS. Phan Thị Diễm Trân; Email: phandiemtran212@gmail.com; DĐ: 01689963923
 
Thông báo chi tiết có thể tải về tại đây
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top