Trao Quyết định bổ nhiệm

Ngày đăng: 17/10/2022 | 00:10

Sáng ngày 27/9/2022, tại phòng họp Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN), Bảo tàng TNVN đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho 02 cán bộ giữ chức vụ Lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Bảo tàng TNVN.

Chủ trì buổi lễ có PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng TNVN; đại diện các cán bộ Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật và Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung.

Hai cán bộ được bổ nhiệm là TS. Lê Cảnh Việt Cường, Nghiên cứu viên chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật (CNRAP) kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật (CCRR); Ths. Nguyễn Văn Miên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật (CCRR).

Đại diện Ban Tổng Giám đốc Bảo tàng, PGS. TS. Nguyễn Trung Minh đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm. Lãnh đạo Bảo tàng tin tưởng trên cương vị được giao, Lãnh đạo, quản lý Trung tâm sẽ phát huy khả năng, năng lực công tác, đoàn kết cùng tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Bảo tàng TNVN xây dựng và phát triển Trung tâm ngày một lớn mạnh.

PGS. TS. Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc BTTNVN trao quyết định bổ nhiệm

Nguồn: vnmn.ac.vn

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top