Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Ngày đăng: 03/01/2023 | 15:01

Sáng ngày 30/12/2022, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung do PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tại Văn phòng Sở KHCN. Đoàn làm việc phía Viện NCKHMT còn có đồng chí Hoàng Ngọc Lin, Phó Viện trưởng cùng các đồng chí phụ trách các trung tâm chuyên môn trực thuộc Viện. Về phía Sở KHCN tỉnh Phú Yên, đồng chí Dương Bình Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KHCN đã tiếp Đoàn và chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc về phía Sở KHCN còn có các đồng chí đại diện các các phòng Hành chính Tổng hợp, Quản lý Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Tài chính.

Buổi làm việc giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Miền trung và Sở KHCN Phú Yên

Mục tiêu của việc hợp tác là thúc đẩy trao đổi và tăng cường hợp tác nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về các lĩnh vực hai bên quan tâm, từ đó tiến hành xây dựng các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc, phía Sở KHCN đã giới thiệu tổng quan các chủ trương, chính sách cũng như định hướng về khoa học và công nghệ của tỉnh Phú Yên trong thời gian tới. Phía Viện NCKHMT cũng đã giới thiệu tóm tắt các chức năng, nhiệm vụ của Viện, các thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thời gian qua cũng như các thế mạnh và tiềm năng hợp tác với Sở KHCN trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Lãnh đạo Sở KHCN tỉnh Phú Yên và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đã thống nhất hướng hợp tác thời gian tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực đã được nêu ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/08/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung sẽ phối hợp với Sở KHCN xây dựng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cụ thể trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Đồng thời hai bên cũng thống nhất sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới./.

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top