Chi mới Jeromicanus gen. nov. của Họ Ricaniidae (Hemiptera: Fulgoromorpha) ở Đông Nam Á

Ngày đăng: 16/01/2023 | 14:01

PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng với GS. Adam Stroinski, Viện bảo tàng động vật học, Phần lan đã công bố một chi mới ở khu vực Đông Nam Á

Một chi mới của rầy chổng cánh (Hemiptera: Fulgoromorpha: Ricaniidae), Jeromicanus. gen.nov., đã được mô tả bao gồm ba loài - hai loài từ Việt Nam bao gồm Jeromicanus orientalis sp. nov. (type species) và J. vietnamensis sp. nov. và một loài từ Lào - L. laosensis sp. nov.

Nghiên cứu đã đưa ra các hình ảnh minh họa về tập tính, cấu trúc bộ phận sinh dục bên ngoài và bên trong của con đực và con cái của loài mới.

Hình 1–3. Jeromicanus orientalis gen. et sp. nov. (1) mặt bên; (2) mặt trực diện (3) mặt lưng phần trước cơ thể

Hình 49–52. Jeromicanus vietnamensis gen. et sp. nov. (49) mặt bên; (50) mặt lưng; (51) mặt bên phần trước cơ thể (52) trực diện phần trước cơ thể

Hình 86–90. Jeromicanus laosensis gen. et sp. nov. (86) mặt bên (87) mặt lưng (88) mặt lưng phần trước cơ thể (89) trực diện phần trước cơ thể (90) mặt bên phần trước cơ thể

Nguồn trích dẫn: Annales Zoologici, 70(4): 629-651

Nguồn tin: PGS.TS. Phạm Hồng Thái, MISR, VNMN (VAST)

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69