Khả năng chống oxy hóa của các lignan tetrahydrofuran từ Anogeissus rivularis: nghiên cứu lý thuyết về hoạt động loại bỏ gốc tự do và ức chế enzyme

Ngày đăng: 04/05/2024 | 00:05

Các lignan tetrahydrofuran (HFL) mới được xác định từ Anogeissus rivularis đã cho thấy tác dụng chống oxy hóa tiềm năng trong các nghiên cứu trước đây, làm tăng khả năng biến đổi các chất này để sử dụng trong y học để điều trị các bệnh liên quan đến căng thẳng oxy hóa (stress oxy hóa). Do đó, một nghiên cứu chi tiết về hoạt động chống oxy hóa của các hợp chất này sẽ có lợi cho việc sử dụng chúng trong y học. Khả năng loại bỏ gốc tự do của bốn biến thể HFL trong môi trường phân cực (nước ở pH=7.40) và không phân cực (pha khí và pentyl ethanoate) đã được khảo sát bằng cách sử dụng mô hình động học và nhiệt động lực học. Khả năng loại bỏ gốc hydroperoxyl của HFL với hằng số tốc độ tổng thể là 105–107 105–107 M-1 trong môi trường phân cực nhanh hơn trong môi trường không phân cực. Trong môi trường không phân cực, cơ chế FHT chịu trách nhiệm chính cho hoạt động của các HFL này; tuy nhiên, trong dung dịch nước, cơ chế SET chiếm ưu thế hơn. Theo kết quả tính toán, hoạt tính loại bỏ gốc hydroperoxyl của bốn biến thể HFL trong môi trường nghiên cứu tuân theo trình tự 2 > 3 ~ 4 > 1. Đặc biệt, khả năng loại bỏ các gốc HOO· của hợp chất 2 trong môi trường lipid và nước lần lượt lớn hơn khoảng 16 và 100 lần so với Trolox. Xem xét con đường chống oxy hóa song song thông qua việc ức chế các enzyme sản xuất gốc tự do, kết quả phân tích docking cho thấy, các hợp chất được nghiên cứu cũng có ái lực mạnh với các enzyme CP450, MP và NO, thể hiện sự tương tác thuận lợi với các gốc axit amin chính. Vì vậy tetrahydrofuran lignan 2 là một chất chống oxy hóa tự nhiên đầy hứa hẹn trong môi trường sinh lý.

New J. Chem., 2023, 47, 17314. DOI: 10.1039/d3nj03344a

Nguồn: Nguyễn Khoa Hiền, MISR

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69