Xác định các chất ức chế tiềm năng chống lại các protein liên quan đến bệnh Alzheimer của cao chiết ethanol của Cordyces militaris dựa vào phương phá thực nghiệm và mô phỏng

Ngày đăng: 01/04/2024 | 00:04

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã được thực hiện để xác định thành phần hóa học của Cordyces militaris và hoạt tính sinh học tiềm năng liên quan đến bệnh Alzheimer. Phân tích LC-MS đã xác định được 21 hợp chất từ cao chiết ethanol của C. militaris. Phân tích HPLC cũng cho thấy hàm lượng cordycepin chứa trong cao chiết ethanol của C. militaris là 0,32%. Các thử nghiệm sinh học cho thấy khả năng ức chế enzyme acetylcholinesterase liên quan đến bệnh Alzheimer của cao chiết ethanol C. militaris đạt IC50 = 115,9 ± 11,16 µg/mL. Các tính toán mô phỏng phân tử đã được sử dụng để dự đoán tác dụng ức chế sinh học của các thành phần hóa học thực vật đối với các cấu trúc protein liên quan đến bệnh Alzheimer: acetylcholinesterase (PDB-4EY7) và protein β-amyloid (PDB-2LMN). Đặc biệt, hợp chất L(-)-carnitine (7) được xác định là hợp chất ức chế hiệu quả nhất được xác định bởi tính ổn định hóa học của nó trong môi trường lưỡng cực.

Kết quả nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí 3 Biotech 13, 292 (2023). https://doi.org/10.1007/s13205-023-03714-9.

Hình. Nấm C. militaris: (a) quả thể tươi; (b) quả thể khô; (c) bột khô và thế năng tĩnh điện phân tử (MEP) được hình thành bằng cách ánh xạ tổng mật độ trên thế năng tĩnh điện của các hợp chất bằng DFT ở mức lý thuyết M052X/def2-TZVPP

Nguồn: TS. Tôn Thất Hữu Đạt – Viện Nghiên cứu Khoa  học Miền Trung

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69