Công bố khoa học năm 2010-2013

Ngày đăng: 25/09/2019 | 00:09
Tạp chí ISI


Van Kiem Phan, Van Minh Chau, Xuan Nhiem Nguyen, Hai Yen Pham, Le Tuan Anh Hoang, Xuan Cuong Nguyen, Huu Tai Bui, Hong Quang Tran, Nam Hai Truong, Seung Hyun Kim, Se-Uk Kwon, Young-Mi Lee, Young Ho Kim. Chemical constituents of Ficus drupacea leaves and their α-glucosidase inhibitory activities. Bulletin of the Korean Chemical Society 34 (1), 263-266, 2013.

Nguyen Xuan Nhiem, NV Quang, CV Minh, DT Hang, Hle T Anh, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Thi Hoai, do C Thung, PV Kiem. Biscembranoids from the marine sponge Petrosia nigricans. Natural product communications 8 (9), 1209-1212, 2013.

Huong Giang Vu, Khac Ban Ninh, Xuan Nhiem Nguyen, Van Kiem Phan, Van Chau, Le Tuan Anh Hoang, Hai Yen Pham, Huu Tai Bui, Xuan Cuong Nguyen, Hoai Nam Nguyen, Seung Hyun Kim, Young-In Kwon, Young Ho Kim. Chemical constituents of the Morinda tomentosa leaves and their α-glucosidase inhibitory activity. Bulletin of the Korean Chemical Society 34 (5), 1555-1558, 2013.

Phan Van Kiem, Nguyen Xuan Nhiem, Ngo Van Quang, Chau Van Minh, Nguyen Hoai Nam, Nguyen Thi Cuc, HT Le Anh, Bui Hun Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Hoai, Nan Young Kim, Seon Ju Park, Kim Seung Hyun. New butenolide and pentenolide from Dysidea cinerea, Natural product communications 8 (12), 1751-1752, 2013.

A new fluorescent chemosensor for Hg2+ in aqueous solution, Luminescence (The Journal of Biological and Chemical Luminescence) ISSN: 1522-7235 (print); 1522-7243 (web).
Phan Van Kiem, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Chau Van Minh, Nguyen Thi Kim Thuy, Pham Hai Yen, Dan Thuy Hang, Bui Huu Tai, Vivek Bhakta Mathema, Young-Sang Koh, Young Ho Kim. Labdane-type diterpenoids from the rhizomes of Hedychium coronariuminhibit lipopolysaccharide-stimulated production of pro-inflammatory cytokines in bone marrow-derived dendritic cells. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 60 (2), 246-250, 2012.

Eeda V., Hoang Le Tuan Anh, Vinay K. Sharma, Ki-Cheul Lee, Niti Sharma, Youngsoo Kim and Sang-Hun Jung. Study on anti-proliferative effect of benzoxathiole derivatives through inactivation of NF-jB in human cancer cells. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22, 4523-4527, 2012.

Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Phuong Thao, Hoang Le Tuan Anh, Bui Thi Thuy Luyen, Seo Young Yang, Chun Whan Choi, Young Ho Kim. Diarylheptanoid glycosides from Tacca plantaginea and their effects on NF-κB activation and PPAR transcriptional activity. Bioorganic & medicinal chemistry letters 22 (21), 6681-6687, 2012.

Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Cuong, Truong Nam Hai, Seung Hyun Kim, Jin Kyoung Kim, Hae-Dong Jang, Young Ho Kim. Chemical constituents of the Ficus elastica leaves and their antioxidant activities. Bull. Korean Chem. Soc., 33(10), 3461-3464, 2012.

Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Xuan Cuong, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Ninh Khac Ban, Seung Hyun Kim, Mingjie Xin, Ji-Yun Cha, Young-Mi Lee, Young Ho Kim. Inhibitory effect on TNF-α-induced IL-8 secretion in HT-29 cell line by glyceroglycolipids from the leaves of Ficus microcarpa. Arch Pharm Res 35 (12), 2135-2142, 2012.

Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Phuong Thao, Hoang Le Tuan Anh, Bui Thi Thuy Luyen, Seo Young Yang, Young Ho Kim. Plantagiolides I and J, two new withanolide glucosides from Tacca plantaginea with nuclear factor-kappaB inhibitory and peroxisome proliferator-activated receptor transactivational activities. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 60 (12), 1494-1501, 2012.

Phan Van Kiem, Nguyen Thi Kim Thuy, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Chau Van Minh, Pham Hai Yen, Ninh Khac Ban, Dan Thuy Hang, Bui Huu Tai, Nguyen Van Tuyen, Vivek Bhakta Mathema, Young-Sang Koh, Young Ho Kim. Chemical constituents of the rhizomes of Hedychium coronarium and their inhibitory effect on the pro-inflammatory cytokines production LPS-stimulated in bone marrow-derived dendritic cells. Bioorganic & medicinal chemistry letters 21 (24), 7460-7465, 2011.

Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Huu Tung, Vu Kim Thu, Trinh Nam Trung, Hoang Le Tuan Anh, Sung-Hoon Jo, Hae-Dong Jang, Young-In Kwon, Young Ho Kim. Inhibitory activity of Plantago major L. on angiotensin I-converting enzyme. Archives of pharmacal research 34(3), 419-423, 2011.

Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Hoai Nam, Hoang Le Tuan Anh, Do Cong Thung, Dinh Thi promotional items Thu Thuy, Hee-Kyoung Kang, Hae-Dong Jang, Young Ho Kim. Cytotoxic and antioxidant activities of diterpenes and sterols from the Vietnamese soft coral Lobophytum compactum. Bioorganic & medicinal chemistry letters 21(7), 2155-2159, 2011.
 
Tạp chí trong nước

Đánh giá quần thể nấm sợi của cây tiêu bị bệnh tại Quảng Trị, Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

Nghiên cứu di thực giống rong sụn (Kappaphycus alvarezii) (Doty) Doty từ Ninh Thuận về trồng tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị và bước đầu trồng thử nghiệm trong hồ nuôi tôm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.ISSN 1859-4794

Tính đa dạng thực vật trong các hệ sinh thái trên vùng cát ven biển ở tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Rừng và Môi trường. Trung ương hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam. ISSN 1859-1248

Kiểm kê nguồn tài nguyên thực vật ở Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị, Đặc san Khoa học công nghệ và kinh tế. Sở khoa học và công nghệ QT. ISSN 1859-4212

Thành phần loài thực vật hạt kín ở Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Đại học Huế. ISSN 1859-1388

Ứng dụng chuỗi markov đánh giá biến động rừng và dự báo xu hướng biến động tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam, Tập báo cáo Hội nghị Địa lý toàn quốc Hội Địa lý Việt Nam. Mã số 01-36/ĐHTN-2013

Đánh giá xói mòn đất lưu vực sông Hương trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám – GIS và mô hình N-SPECT, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7. Mã số 01-36/ĐHTN-2013

Thực trạng và quản lý khai thác tiềm năng lợi thế biển đảo miền Trung (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Khai thác tiềm năng biển đảo vì sự phát triển bền vững của Quãng Ngãi và miền Trung” - Nhà xuất bản: Từ điển Bách Khoa, 2012).

COD removeal from landfull using an H2O2 – assisted aerobic biofilter system (Hội thảo quốc tế tại Dhaka, Bangladesh, 2012)

Ứng dụng viễn thám nghiên cứu diễn biến sử dụng đất vùng cát nội đồng và cát ven biển vùng Đông Nam tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2005 – 2010 và đề xuất hướng sử dụng đất hợp lý (Hội thảo GIS toàn quốc, số 225-2012/CXB/38-08/NN).

Monitoring Shoreline Change in the Coastal Area of Quang Tri, Vietnam by Using Remote Sensing and GIS (Hội thảo International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, Hochiminh city, Vietnam, 2012).

Study on Landuse Change Detection and Its Trends Using Alos and Landsat data in Binh Duong Province, Vietnam (Hội thảo International Symposium on GeoInfomatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, Hochiminh city, Vietnam, 2012).

Impacts of El-Nino, La-Nina as a cause of Global climate change and occurence of exogenous Geoharzards in Binh Tri Thien area (Hội thảo Geo-Engineering for responding to climate change and sustainable development of infrastructure, 1421-2012/CXB/25-135/XD).

Effects of torrential rainfall on the Gianh river bank erosion in the context of climate change (Hội thảo Geo-Engineering for responding to climate change and sustainable development of infrastructure, 1421-2012/CXB/25-135/XD).

Ứng dụng mô hình tải lượng và nồng độ cacbon monoxit từ hoạt động giao thông tại TP.Huế (Tạp chí Khoa học và Công nghệ số đặc biệt năm 2011)

Đa dạng thuỷ sinh vật và các tác động của môi trường, biến đổi khí hậu tới đa dạng thuỷ sinh vật một số thuỷ vực tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Đất ngập nước và biến đổi khí hậu”, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2011).

Một số ý kiến về sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020 tầm nhìn 2030 (Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Công nghệ gắn với thực tiễn lần thứ IV “Ứng dụng Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên” - Đà Lạt, 2010).

Xung đột môi trường ở Việt Nam (Tạp chí ASN, 10/2010).

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top