Công bố khoa học năm 2017

Ngày đăng: 25/09/2019 | 00:09
Tạp chí ISI


Doan Thanh Nhan, Nguyen Chi Bao, Nguyen Thi Ai Nhung, Dinh Quy Huong, Vo Vien, Nguyen Tien Trung, Nguyen Duc Cuong, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang. A Benzothiazolium-derived Colorimetric and Fluorescent Chemosensor for Detection of Hg2+ ions. Chemistry Letters, 2017, 46(1), 135-138.

Viet Duc Ho, Thi Nhu Hanh Hoang, Quoc Hung Vo, Van Kiem Phan, Tuan Anh Le, Viet Ty Pham, Minh Hien Nguyen, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita, Ain Raal, Thi Hoai Nguyen. Cycloartane-type triterpene glycosides anopanins A-C with monoacyldigalactosylglycerols from Anodendron paniculatum and their cytotoxic activity. Phytochemistry 64(12), 144-113, 2017.

Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Hyuncheol Oh, Youn Chul Kim. New lignans from Antidesma hainannensis Inhibit NO Production in BV2 Migcroglial Cells. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 64(12), 1707-1712, 2017.

Hoai Thi Nguyen, Duc Viet Ho, Hung Quoc Vo, Anh Tuan Le, Hien Minh Nguyen, Takeshi Kodama, Takuya Ito, Hiroyuki Morita & Ain Raal. Antibacterial activities of chemical constituents from the aerial parts of Hedyotis pilulifera. Pharmaceutical Biology 55(1), 787-791, 2017.

Leonid Averyanov, Hans-Juer Tillich, Tuan Anh Le, Van The Pham, Tatiana V. Maisaki, Tien Chinh Vu. Aspidistra letreae (Asparagaceae), a new species from central Vietnam. Phytotaxa, 308(1), 137-140, 2017.

Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Bui Huu Tai, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Taek Hwan Lee, Sun Yeou Kim, Seung Hyun Kim. New Alkaloids and Anti-inflammatory Constituents from the Leaves of Antidesma ghaesembilla. Natural Product Communications 12(1) 11-14, 2017.

Phan Van Kiem, Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Bui Huu Tai, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Taek Hwan Lee, Sun Yeou Kim and Seung Hyun Kim. New Alkaloids and Anti-inflammatory Constituents from the Leaves of Antidesma ghaesembilla. Natural Product Communications, 12(1), 11-14,  2017

Nguyen Thi Mai, Nguyen Thi Cuc, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Tran Hong Quang, Chau Van Minh, Kwan Woo Kim, Youn-Chul Kim, Hyuncheol Oh, Phan Van Kiem. Two new guaiane sesquiterpenes from Datura metel L. with anti-inflammatory activity. Phytochemistry Letters, 19, 231-236, 2017.

Mai NT, Cuc NT, Anh HL, Nhiem NX, Tai BH, Minh CV, Quang TH, Kim KW, Kim YC, Oh H, Kiem PV. Steroidal saponins from Datura metel. Steroids, 121, 1-9, 2017.

Tuan Anh HL, Kim DC, Ko W, Ha TM, Nhiem NX, Yen PH, Tai BH, Truong LH, Long VN, Gioi T, Hong Quang T, Minh CV, Oh H, Kim YC, Kiem PV. Anti-inflammatory coumarins from Paramignya trimera. Pharm Biol. 2017, 55(1):1195-1201.

Le Thi Huyen, Dan Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Pham Hai Yen, Chau Van Minh, Nguyen Van Dau, Phan Van Kiem. Sesquiterpene Quinones and Diterpenes from Smenospongia cerebriformis and Their Cytotoxic Activity. Natural product communications 12 (4), 477-478, 2017.

Thi Huyen Le, Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Hoang Le Tuan Anh, Tran Hong Quang, Bui Huu Tai, Nguyen Van Dau, Phan Van Kiem. Naphtoquinones and Sesquiterpene Cyclopentenones from the Sponge Smenospongia cerebriformis with Their Cytotoxic Activity. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 65 (6), 589-592, 2017.

Nguyen Van Thang, Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Nhiem, Duong Thi Dung, Tran Hong Quang, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Nguyen Thi Thanh Ngan, Nguyen Huy Hoang, Phan Van Kiem. Oleanane‐type Saponins from Glochidion hirsutum and Their Cytotoxic Activities. Chemistry & Biodiversity 14 (5), 2017.

Phan Van Kiem, Dan Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Pham Van Cuong, Tran Hong Quang, Chau Van Minh, Nguyen Van Dau, Young-A Kim, Lalita Subedi, Sun Yeou Kim, Seung Hyun Kim. Sesquiterpene derivatives from marine sponge Smenospongia cerebriformis and their anti-inflammatory activity. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 27 (7), 1525-1529, 2017.

Tạp chí quốc tế khác và tạp chí trong nước

Hoang Le Tuan Anh. Cytotoxic withanolides from Vietnamese ethno-medicinal plant Physalis angulate. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4(9), 8150-8152, 2017.

Ha Phuong Thu, Do Hai Doan, Vu Thi Tuyet Thuy, Le Thi Thu Huong, Nguyen Hoai Nam, Phan Ke Son, Tran Phuong Ha, Hoang Le Tuan Anh, Dang Dinh Kim. Fabrication And Characterization Of Curcumin And Spirulina Loaded Nanoparticles. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4(10), 8450-8453, 2017.

Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Van Linh. Flavonoids and flavan-3-ol from aerial part of Agrimonia pilosa LEDEB. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 5(10), 8346-8349, 2017.

L. V. Averyanov, Van The Pham, T. V. Maisak, Tuan Anh Le, Van Canh Nguyen, Hoang Tuan 
Nguyen, Phi Tam Nguyen, Khang Sinh Nguyen, Vu Khoi Nguyen, Tien Hiep Nguyen, M. Rodda. Preliminary checklist of Hoya (Asclepiadaceae) in the flora of Cambodia, Laos and Vietnam. Turczaninowia, 20(3), 103-147, 2017.

Hoang Le Tuan Anh. Prenylated isoflavonoids isolated from the leave of Cudrania tricuspidata Carr. Bur. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4(10), 8519-8521, 2017.

Hoang Le Tuan Anh. Steroidal saponins from Solanum procumber growing in Vietnam. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 4(9), 8222-8225, 2017.

Phan Tu Quy, Nguyen Khoa Hien, Truong Quy Tung, Duong Tuan Quang. A fluorescnet chemodosimeter based on rhodamine derivative for detection of Hg(II) ions studied by using the density functional theory. Vietnam Journal of Chemistry, 2017, 55(2), 139-147, 2017.

Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Cyclopeptide alkaloid and lignals from Antidesma hainanensis Merr. Vietnam Journal of Chemistry, 54(6), 663-666, 2017.

Vu Thi Nguyet, Dang Dinh Kim, Nguyen Hong Chuyen, Vu Thi Thanh Tam, Tran Phuong Ha, Pham Viet Cuong, Ton That Huu Dat, Hoang Phan Bich Ngoc, Nguyen Thi Thu Thuy. Experimental cultivation of Spirulina platensis using My An mineral water, Thua Thien Hue province. Vietnam Journal of Science and Technology, 55(5), 548-556, 2017.

Pham Thi Thuy Hoai, Ton That Huu Dat, Nguyen Thi Kim Cuc, Pham Viet Cuong, Tran Dinh Man, Phan Van Tan. Improvement of soil quality, prevention of plant diseases and yield increase of black pepper and coffee using POLYFA-TN3. Vietnam Journal of Science and Technology, 55(4C), 44-49, 2017.

Le Canh Viet Cuong, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Le Mai Huong, Chau Van Minh, Phan Van Kiem. Megastigmans and other compounds from Antidesma hainanensis Merr. Vietnam Journal of Chemistry, 54(6), 678-682, 2016.

Trần Thị Ý Nhi, Đỗ Trường Thiện, Phạm Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Kim Thanh, Lại Thị Thúy, Lê Thị Thanh Hà, Phạm Thị Thúy Hoài. Nghiên cứu điều chế chitosan oligosaccarit bằng axit HCl. Vietnam Journal of Chemistry, 54(6E2), 133, 2016.

Trần Thị Hân, Lê Tuấn Anh, Phạm Thị Thúy Hoài, Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh hưởng của phân bón vô cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) trên đất cát Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 9, 199, 2017.

Trần Thị Hân, Trần Bảo Khánh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phan Thị Phương Nhi, Dương Thị Hương Quế, Phạm Thị Thúy Hoài, Lê Tuấn Anh. Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng đến chủ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại Quảng Trị. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 17(6), 13-18, 2017.

Hoàng Xuân Thảo, Lê Tuấn Anh, Ngô Thị Diễm My. Đa dạng thực vật có hoa vùng đất cát huyện Triệu Phong và Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật. ISBN: 978-604-913-408-1.

Trần Thị Hân, Nguyễn Thị Phương Thảo. Nhận định bước đầu một số sâu gây hại cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) trồng tại vùng cát tỉnh Quảng Trị vụ Xuân Hè 2015. Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 1, 51-55, 2017.

Lê Thị Xuân, Lê Tuấn Anh. Nghiên cứu phân loại các loài thuộc chi Hoya R. BR. ở tỉnh Quảng Trị. Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 3, 61-64, 2017.

Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hân, Dương Thị Hương Quế, Nguyễn Thị Phương Thảo. Nghiên cứu thời gian gieo trồng thích hợp cho cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Kho học & Công nghệ Nông nghiệp-  Đại học Nông lâm Huế, 1(1), 93-102, 2017.

Phạm Thị Thúy Hoài, Trần Thị Hân, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Tuấn Anh. Nghiên cứu thành phần, diễn biến sâu bệnh hại chính trên cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Sáng Tạo Tỉnh Quảng Nam, 170, 23-28, 2017.

Trần Thị Hân, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Thị Thúy Hoài, Lê Tuấn Anh. Nghiên cứu xác định thời vụ gieo trồng cây quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 1, 164-169, 2017.

Nguyễn Thị Quyên, Lê Thị Trễ, Lê Tuấn Anh. Thành phần loài và sự phân bố Dương xỉ ở Rú lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 2, 48-53, 2017.

Sở hữu trí tuệ

Phan Văn Kiệm, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Tiến Đạt, Hoàng Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Minh Hằng, Bùi Hữu Tài, Nguyễn Xuân Nhiệm, Đan Thị Thúy Hằng, Trần Thị Hồng Hạnh. Hợp chất ecdysteron và phương pháp chiết hợp chất này từ cây Lược vàng Callisia fragrans (Lindl.). Cục Sở hữu trí tuệ, 2017.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69