Khả năng loại bỏ gốc tự do của các hợp chất anthraquinones trong tự nhiên: Một nghiên cứu lý thuyết

Ngày đăng: 03/01/2023 | 00:01

Các hợp chất anthraquinon (ANQs) phân lập từ cây Paederia (Chi Mơ dây) được biết đến là có tác dụng trị tiêu chảy, ho, tẩy giun sán, giảm đau, chống viêm, hạ lipid máu, hạ đường huyết và các hoạt động kháng khuẩn. Cho đến nay, đặc tính chống oxy hóa của các hợp chất ANQs cũng đã được ghi nhận nhưng vẫn chưa được khẳng định. Trong nghiên cứu này, khả năng loại bỏ các gốc tự do superoxide và hydroperoxide của sáu ANQs đã được đánh giá bằng cách sử dụng phương pháp tính toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các ANQs thể hiện khả năng loại bỏ gốc tự do kém đối với HOO• trong tất cả các môi trường, kể cả pha khí (k<102 M-1s-1). Ngược lại, các ANQs thể hiện khả năng loại bỏ gốc tự do tuyệt vời đối với gốc O2•–, đặc biệt trong dung dịch nước. Hằng số tốc độ của phản ứng loai bỏ superoxide anion trong nước (ở pH = 7.4) trong khoảng từ 3.42 × 106 đến 3.70 × 108 M–1 s–1. So với các chất chống oxy hóa điển hình như ascorbic acid và quercetin, hoạt động loại bỏ gốc superoxide anion của ANQ cao hơn đáng kể. Vì vậy, ANQs hứa hẹn là những chất có khả năng loại bỏ gốc O2•– tuyệt vời trong môi trường phân cực.

Trích dẫn tài liệu: Nguyen Quang Trung, Nguyen Minh Thong, Dao Hung Cuong, Tran Duc Manh, Loc Phuoc Hoang, Nguyen Khoa Hien, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, and Quan V. Vo (2021). Radical Scavenging Activity of Natural Anthraquinones: a Theoretical InsightACS Omega 2021, 6, 20, 13391–13397. DOI: 10.1021/acsomega.1c01448.

Nguồn tin: Nguyễn Khoa HiềnViện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top