Nghiên cứu áp dụng chỉ thị sinh học trong quản lý nước thải công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày đăng: 15/01/2022 | 00:01

Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng chỉ thị sinh học trong quản lý nước thải công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số: TTH.2018-KC.04

Chủ nhiệm: ThS. Tôn Thất Hữu Đạt

Thời gian thực hiện: 2022-2023

Mục tiêu:

 • Xác định được một số loài sinh vật chỉ thị cho nước thải công nghiệp sau xử lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Xây dựng được mô hình thử nghiệm áp dụng sinh vật chỉ thị chất lượng nước thải công nghiệp tại phòng thí nghiệm và Khu công nghiệp Phú Bài.
 • Xác định cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất các nội dung liên quan đến xây dựng Quy chuẩn địa phương của bộ chỉ thị sinh học đối với một số loại nước thải công nghiệp sau xử lý trên địa bàn tỉnh.

Nội dung dự kiến:

 • Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan hiện trạng các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải của các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Nội dung 2: Khảo sát chất lượng nước thải công nghiệp và trầm tích trước và sau xử lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Nội dung 3: Khảo sát và thu mẫu các sinh vật có tiềm năng chỉ thị
 • Nội dung 4: Đánh giá khả năng chỉ thị sinh học của các sinh vật với các thông số nước thải
 • Nội dung 5: Xây dựng mô hình thử nghiệm áp dụng sinh vật chỉ thị chất lượng nước thải tại phòng thí nghiệm
 • Nội dung 6: Xây dựng mô hình thử nghiệm áp dụng sinh vật chỉ thị chất lượng nước thải tại khu công nghiệp Phú Bài 1
 • Nội dung 7: Xác định cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất các nội dung liên quan đến xây dựng quy chuẩn địa phương của bộ chỉ thị sinh học đối với một số loại nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

 • Zalo
 • Messenger
 • Back to top
 • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69