Nghiên cứu hoạt tính ức chế α-amylase và α-glucosidase in vitro của stigmastane-type steroid saponin mới được chiết xuất từ lá cây Vernonia amygdalina

Ngày đăng: 03/01/2023 | 15:01

Sử dụng các phương pháp phân tách sắc ký khác nhau, đã phân lập được 4 hợp steroid saponin từ lá cây Vernonia amygdalina Delile gồm vernoamyoside E, vernoniacums B, vernonioside B1 và vernonioside B2. Trong đó, hợp chất vernoamyoside E là hợp chất mới. Cấu trúc của chúng được xác định dựa vào phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1D- và 2D-NMR, phổ khối lượng phân giải cao HR-ESI-MS và HPLC. Nghiên cứu hoạt tính ức chế α-glucosidase và α-amylase của các hợp chất phân lập được cho biết hợp chất vernoamyoside E ức chế đáng kể cả hoạt động chống lại α-amylase và α-glucosidase.

Trích dẫn tài liệu: Hoang Le Tuan Anh, Le Ba Vinh, Le Thi Lien, Pham Viet Cuong, Masayoshi Arai, Tran Phuong Ha, Hoang Ngoc Lin, Ton That Huu Dat, Le Canh Viet Cuong, Young Ho Kim (2021). In vitro study on α-amylase and α-glucosidase inhibitory activities of a new stigmastane-type steroid saponin from the leaves of Vernonia amygdalina. Natural Product Research 35(5):873-879, ISSN: 1478-6419. https://doi.org/10.1080/14786419.2019.1607853

Nguồn tin: Phạm Việ CườngViện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top