Các thành phần dễ bay hơi và hoạt tính chống loãng xương của chiết xuất n-Hexane từ thân rễ Homalomena gigantea

Ngày đăng: 05/09/2023 | 00:09

          Nghiên cứu này đã phân tích thành phần hóa học và hoạt tính chống loãng xương của chiết xuất n-hexane từ thân rễ Homalomena gigantea. Sáu mươi hợp chất, chiếm 92,0% chiết xuất, được xác định bằng sắc ký khí khối phổ. Linalool (15,3%), oplopanone (9,8%), (Ε)-α-atlantone (5,6%), khusinol acetate (5,4%), bullatantriol (4,3%) và β-sitosterol (3,8%) là những thành phần chính. Hoạt tính chống loãng xương của dịch chiết n-hexan được xác định bằng cách đo hoạt độ alkaline phosphatase (ALP), hàm lượng collagen và quá trình khoáng hóa của các tế bào MC3T3-E1. Ở nồng độ 4,0 và 20,0 µg/mL, chiết xuất n-hexane làm tăng hoạt tính ALP lên 8,2% và 23,7%, đồng thời tăng tiết collagen bởi các tế bào MC3T3-E1 là 114,9% và 112,4%, tương ứng. Ở mức 4 µg/mL, chất chiết xuất đã thúc đẩy đáng kể quá trình khoáng hóa tế bào MC3T3-E1 lên tới 133,2% so với đối chứng âm. Những kết quả này cho thấy thân rễ H. gigantea chứa một hợp chất chống loãng xương tự nhiên.

Trích dẫn từ: Natural Product Communications Volume, 2022, 17(9): 1–9. DOI: 10.1177/1934578X221125433.

Theo Nguyễn Khoa Hiền, MISR, VNMN.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top