Các thành phần dễ bay hơi và hoạt tính chống loãng xương của chiết xuất n-Hexane từ thân rễ Homalomena gigantea

Ngày đăng: 05/09/2023 | 00:09

          Nghiên cứu này đã phân tích thành phần hóa học và hoạt tính chống loãng xương của chiết xuất n-hexane từ thân rễ Homalomena gigantea. Sáu mươi hợp chất, chiếm 92,0% chiết xuất, được xác định bằng sắc ký khí khối phổ. Linalool (15,3%), oplopanone (9,8%), (Ε)-α-atlantone (5,6%), khusinol acetate (5,4%), bullatantriol (4,3%) và β-sitosterol (3,8%) là những thành phần chính. Hoạt tính chống loãng xương của dịch chiết n-hexan được xác định bằng cách đo hoạt độ alkaline phosphatase (ALP), hàm lượng collagen và quá trình khoáng hóa của các tế bào MC3T3-E1. Ở nồng độ 4,0 và 20,0 µg/mL, chiết xuất n-hexane làm tăng hoạt tính ALP lên 8,2% và 23,7%, đồng thời tăng tiết collagen bởi các tế bào MC3T3-E1 là 114,9% và 112,4%, tương ứng. Ở mức 4 µg/mL, chất chiết xuất đã thúc đẩy đáng kể quá trình khoáng hóa tế bào MC3T3-E1 lên tới 133,2% so với đối chứng âm. Những kết quả này cho thấy thân rễ H. gigantea chứa một hợp chất chống loãng xương tự nhiên.

Trích dẫn từ: Natural Product Communications Volume, 2022, 17(9): 1–9. DOI: 10.1177/1934578X221125433.

Theo Nguyễn Khoa Hiền, MISR, VNMN.

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69