Danh lục các loài Pselaphine (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae) được thu thập từ núi Phia Oắc, miền Bắc Việt Nam vào năm 2017 và danh lục phân loại cập nhật của các loài Pselaphine của Việt Nam

Ngày đăng: 16/11/2022 | 00:11

PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VAST) đã cùng với GS. Shûhei Nomura, Bảo tàng Quốc gia Khoa học và Tự nhiên Nhật Bản, lần đầu tiên công bố danh sách phân loại 18 loài Pselaphine được thu thập từ núi Phia Oắc, miền Bắc Việt Nam vào năm 2017 cùng với ảnh chụp nơi cư trú của tất cả các loài đã thu thập và ảnh chụp SEM chi tiết của 3 loài (Pseudoplectus sp. 1, Triomicrus sp. 1 và Nomuraius piaoacus).

Nghiên cứu cũng cung cấp một danh lục phân loại của phân họ Pselaphinae của Việt Nam, bao gồm 73 giống và 116 loài đã được bổ sung.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Bulletin of the National Museum of Nature and Science, Series A.

Hình ảnh của các loài Pselaphine thu thập: A. Pyxidicerina, gen. and sp. undet 1; B. Pseudoplectus? sp. 1, đực; C. ditto, cái; D. Trimium? sp. 1; E. Intestinarius sp. 1; F. I. sp. 2; G. Trisinus sp. 1; H. T. sp. 2; I. T. sp. 3; J. Sathytes sp. 1; K. Reichenbachia sp. 1; L. Trissemus sp. 1; M. Batraxis sp. 1; N. Triomicrus sp. 1, đực; O. ditto, cái; P. Plagiophorus sp. 1; Q. P. sp. 2; R. Pseudophanias sp. 1; S. Pselaphodes sp. 1; T. Nomuraius piaoacus Yin et Lee, 2013, đực; U. ditto, cái

Nguồn trích dẫn: Shûhei Nomura, Thai Hong Pham (2021). A List of Pselaphine Species (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae) Collected from Mt. Phia Oac, North Vietnam in 2017 with a Corrected Checklist of the Pselaphine Species Known from Vietnam. Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. A, 47(1), pp. 7–17. DOI: 10.50826/bnmnszool.47.1_7.

Nguồn tin: PGS.TS. Phạm Hồng Thái, MISR, MBVN, VAST

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69