Hoạt tính sinh học, thành phần các hợp chất dễ bay hơi và trình tự hệ gen của các vi khuẩn nội sinh với thực vật ngập mặn Rhizophora apiculata Blume

Ngày đăng: 19/07/2023 | 00:07

Nghiên cứu đã phân lập được 23 chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây ngập mặn Rhizophora apiculata. Các chủng vi khuẩn phân lập được thuộc 09 chi khác nhau, bao gồm Streptomyces, Bacillus, Pseudovibrio, Microbacterium, Brevibacterium, Microbulbifer, Micrococcus, Rossellomorea Paracoccus. Cao chiết ethyl acetate của các chủng vi khuẩn cũng đã được đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật, chống oxy hóa, và ức chế các enzyme α-amylase và α-glucosidase, ức chế xanthine oxidase và các hoạt động gây độc tế bào. Các chủng vi khuẩn có hoạt tính sinh học tốt đã được xác định thành phần các hợp chất hữu cơ bay hơi bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC-MS). Ngoài ra, các chủng có hoạt tính sinh học tốt cũng được giải trình tự hệ gen và chú giải các cụm gen sinh tổng hợp các hợp chất tư nhiên, trong đó có nhiều cụm gen sinh tổng hợp các hợp chất mới hoặc chưa được mô tả quá trình sinh tổng hợp. Các kết quả thu được cho thấy các chủng vi khuẩn nội sinh với thực vật ngập mặn R. apiculata có thể là một nguồn tiềm năng của các chất tự nhiên có hoạt tính sinh học và các nghiên cứu sâu hơn (lên men và phân lập các hợp chất hoạt tính sinh học, và biểu hiện các gen sinh tổng hợp các hợp chất mới băng các hệ thống biểu hiện thích hợp) có thể cho phép khám phá và khai thác các hợp chất mới có hoạt tính sinh từ nguồn tiềm năng này.

Hình. Một số cụm gen sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp được chú giải từ hệ gen của các chủng vi khuẩn nội sinh

Nguồn trích dẫn: Antibiotics 10(12), 1491, 2021. https://doi.org/10.3390/antibiotics10121491

Theo: Tôn Thất Hữu Đạt, MISR, VNMN

 

 

 

  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69