Tin tức KH & CN

Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững
20/09/2019 00:09
Khóa học mùa hè năm 2018: Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và những hệ quả ở Miền Trung Việt Nam – Phần 2
Tiếp theo thành công của khóa học mùa hè lần thứ nhất năm 2017, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung được sự cho phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ từ Quỹ Robert Bosch để tiếp tục phối hợp với Viện Độc lập các vấn đề môi trường Đức (UfU, Berlin) với chủ đề “Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và những hệ quả ở Miền Trung Việt Nam – Phần 2”. Khóa học sẽ cung cấp các bài giảng đến từ chuyên gia của Việt Nam và quốc tế (Đức, Mỹ) cùng các yếu tố tương tác khác.
20/09/2019 00:09
Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018
Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam thuộc Hội Các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018 nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu của Công nghệ sinh học.
20/09/2019 00:09
Tổ chức thành công Khóa học mùa hè lần thứ nhất năm 2017 “Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và các hệ quả ở miền Trung Việt Nam”
Từ ngày 29/09/2017 đến ngày 01/10/2017, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (MISR, Huế) phối hợp với Viện Độc lập các Vấn đề Môi trường (UfU, Berlin) đã tổ chức thành công Khóa học mùa hè lần thứ nhất năm 2017 “Bảo vệ khí hậu, biến đổi khí hậu và các hệ quả ở miền Trung Việt Nam”. Khóa học được hỗ trợ bởi tổ chức Robert Bosch Foundation.
20/09/2019 00:09
Diễn đàn Quốc tế về Công nghệ và Quản lý Xanh 2017
IFGTM là sự kiện khoa học hàng năm của Mạng lưới Nghiên cứu Công nghệ và Quản lý Xanh, tập hợp các khoa, viện môi trường ở Việt Nam và một số nước. Ban Tổ chức Diễn đàn Quốc tế về Công nghệ và Quản lý Xanh 2017 (IFGTM 2017) đã có Thông báo số 1 thông tin và mời đăng ký tham dự diễn đàn. IFGTM 2017 do Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam đăng cai tô chức tại Hà Nội vào tháng 10/2017
20/09/2019 00:09
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top
  • Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69